PAT priključek - ženski za kabel

Tip Prerez kabla (mm2)
25 10÷25
50

35

50

70

70

70

95 95