PAT priključek - ženski

Tip Prerez kabla (mm2)
25 10÷25
50 35÷50
70-95 70÷95